Komunikace patří mezi jednu z nejdůležitějších lidských schopností.

Toto téma je v současné době velmi aktuální a rodiče a posléze i pedagogové se stále více snaží od nejranějšího věku rozvíjet řeč našich nejmenších.  Zejména nesprávná výslovnost hlásek bývá jedním z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky.

V dnešní době sice najdeme dostatek materiálů, knížek a pracovních sešitů, které můžeme při rozvoji komunikačních schopností dítěte využít. Je však také vhodné použít nové technologie, které nám v současnosti vstupují do života. Dávají nám další možnosti, jak zaujmout naše nejmenší.

Aplikace SLOVOHRÁTKY nenahrazuje logopedickou terapii.

Snažíme se o netradiční hru se slovy. Chceme vám nabídnout nové možnosti, jak procvičovat jazýček, ukážeme, jak správně provádět dechová cvičení. Děti si procvičí hlásky ve zvucích, slovech a posléze i v jednoduchých větách a básničkách.

Aplikaci budeme dále rozvíjet a děti spolu se svými rodiči budou moci hravou formou procvičovat zrakové, sluchové vnímání, stejně tak i rozumové schopnosti. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby, gramatické roviny, na rozvíjení jazykového citu. V neposlední řadě chceme věnovat pozornost rozvoji fonematického sluchu a sluchové paměti. To vše je velmi důležité pro bezproblémové zaškolení našich nejmenších.

Něco více
o aplikaci

Jedná se o soubor 13 logopedických cvičení navržených paní Mgr. Helenou Kolbábkovou, logopedkou ve Speciálně pedagogickém centru při MŠ a ZŠ logopedické v Brně a členkou Asociace logopedů ve školství, o.s., zaměřených na nácvik správné výslovnosti ve spojení s grafomotorickou dovedností. Konkrétně o procvičování jednotlivých hlásek, začleněných do jednoduchého příběhu s obrázky, krátkými příběhy, básničkami, hádankami a dechovými cvičeními. Příběh obsahuje výlučně ručně malovanou grafiku, přizpůsobenou dětskému vnímání.

Aplikaci poskytla záštitu Asociace logopedů ve školství ČR (ALŠ), a její předseda, Mgr. Alexander Bednář. Aplikace je první a zatím jedinou oficiální odbornou logopedickou mobilní aplikací v České republice, doporučovanou rodičům a pedagogům jak samotnou ALŠ, tak jejími členy.

Jak aplikace
funguje

  • Aplikace obsahuje 13 sešitů

    Každý ze sešitů se věnuje jedné hlásce nebo skupině hlásek, konkrétně: ĎŤŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, TRDR, R samohlásky, R celé, Ř, CxČ

  • Cvičení - moduly

    Každý sešit obsahuje v základu 6 cvičení, čtený příběh, dechová cvičení, artikulační cvičení, nápodoba zvuku, obrázková slova k procvičování, pexeso. Postupem času plánujeme přidávat další cvičení, zábavné hry a dále aplikaci rozvíjet.

  • Práce s jednotlivými moduly

    Sešit má povinné části, které je nutné alespoň jednou projít v daném pořadí. Po ukončení jednoho cvičení se odemkne cvičení následující. Cvičení doprovází avatar (víla, skřítek) a v klíčových momentech posouvá děj dále a vysvětluje

GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ BLÍZKÉ DĚTEM

Aplikace je navržena tak, aby se děti učily hrou. Každý sešit obsahuje cvičení a video k procvičování jedné hlásky.

SLOVOHRÁTKY NYNÍ KE STAŽENÍ

Dopřejte svým dětem pomůcku k procvičení správné výslovnosti, která je bude opravdu bavit!

AUTORKY OBSAHU

Na vývoji logopedické aplikace Slovohrátky spolupracovaly

Mgr. Helena Kolbábková
Autorka logopedických cvičení
Dvacet let pracovala jako učitelka ve dvojtřídní mateřské škole ve Švábenicích, v okrese Vyškov. V roce 1981 absolvovala kurz pro logopedické asistenty. V roce 1995 začala dálkově studovat speciální pedagogiku, obor logopedie – surdopedie, na Masarykově univerzitě v Brně. Magisterské studium ukončila v roce 2001. Od roku 1998 pracuje ve Speciálně pedagogickém centru při Základní a mateřské škole logopedické, Veslařská Brno. Pracuje na vyškovské pobočce. V letošním roce ukončila tříleté specializační studium logopedů ve školství, které pořádá Asociace logopedů ve školství.
Mgr. Eva Kusalová, roz. Kolbábková
Autorka ilustrací
Po ukončení studia na vyškovském gymnáziu byla přijata na magisterské studium, obor speciální pedagogika - výtvarná výchova, na Pedagogickou fakultu MU v Brně. Vysokou školu ukončila v roce 2002 a hned nastoupila do jedné z vyškovských základních škol, kde učila výtvarnou výchovu. Po rodičovské dovolené začala pracovat jako speciální pedagog -logoped v Mateřské škole Sochorova ve Vyškově. Zde působí i v současnosti.

PRO ŠKOLY

Chcete s námi spolupracovat?

Nabízíme speciální podmínky při zakoupení aplikace pro školy. Pokud máte zájem, aby se aplikace dostala také mezi vaše děti a pomohla tak rozvíjet jejich řečové schopnosti, vyplňte kontaktní formulář a my vás budeme kontaktovat.

KONTAKT

Máte zájem o spolupráci, nebo chcete více informací? Napište nám.

UP4APP s.r.o.
Technická podpora a marketing

Adresa: Křižíkova 91, Praha 8

Email: info@slovohratky.cz

Najdete nás také
na sociálních sítích